Digitale inclusie in tijden van corona

Het voorbije half jaar hebben heel wat mensen (cliënten en welzijnswerkers) de overstap moeten maken naar digitale hulp omwille van corona maatregelen. Wij vroegen ons af of zij hierop voorbereid waren en al het nodige materiaal voorzien was. Kan de nood aan menselijke contact makkelijk aangevuld of vervangen worden door online contact?

Om de noden van personeel en cliënten van voorzieningen in de Jeugdhulp, VAPH en MFC’s in kaart te brengen lanceerden we in april 2020 vanuit hogeschool UC Leuven-Limburg (onderzoeksgroep Digitale Inclusie) in samenwerking met Thomas More hogeschool en Link in de Kabel vzw een online bevraging. De agentschappen Opgroeien (Jongerenwelzijn) en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zorgen voor de verspreiding.

In totaal lieten 137 van deze organisaties hun stem duidelijk horen. Hun antwoord?

 

  1. Er was een grote nood aan hardware, zowel voor cliënten als voor personeel. Zo merken we op dat van al deze organisaties maar liefst 94,4% aangeeft nood te hebben aan meer laptops, 72,8% aan tablets en 67,2% aan smartphones.

 

  1. Deze digitale mediatoestellen zijn in de eerste plaats nodig om de communicatie in het kader van een hulpverleningstraject verder te zetten, online. Voor jongeren begeleid door jeugdhulp-organisaties was er nood aan extra toestellen zodat ze bij konden blijven met hun leeftijdsgenoten in het online les volgen. Voor personen met een beperking was er nood aan extra toestellen om het contact met hun sociaal netwerk te behouden.

 

  1. Drie op tien organisaties had een tekort aan ondersteunende hardware zoals headsets, webcams en beeldschermen.

 

  1. Voor meer dan de helft van alle cliënten is er extra nood aan gratis (of betaalbare) toegang tot internet. Het beschikken over digitale mediatoestellen is één zaak, het online kunnen communiceren, delen of informatie raadplegen is een andere zaak waarvoor toegang tot internet cruciaal is. Niet alle cliënten hebben hier (financieel) voldoende toegang toe.

 

  1. Er is een grote nood aan het installeren van beeldbelsoftware en andere communicatiesoftware op de toestellen van cliënten en personeel.

 

  1. Organisaties, hun personeel en cliënteel hebben niet enkel nood aan extra laptops, tablets en smartphones of softwareprogramma’s, maar ook aan externe ondersteuning in het gepast kunnen gebruikmaken en implementeren van deze digitale middelen.

Meer weten? Alle resultaten van dit onderzoek en het volledige rapport kan je raadplegen via https://www.ucll.be/e-inclusie-corona.

Vragen of suggesties? Via mail aan davy.nijs@ucll.be, stijn.custers@ucll.be of nathalie.drooghmans@ucll.be

Nathalie Drooghmans
nathalie.drooghmans@ucll.be
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.